jag finns där om du behöver mig
kommer aldrig komma över dig